H-märkt

GOOD DOG education är H-märkt av Sverige hundföretagare. Det innebär att företaget är kvalitetsmärkt för hundtjänster med hög kvalitet och av god etisk karaktär. H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet.

Sverige Hundföretagare om H-märket

I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. Som hundägare kan det vara svårt att gallra mellan tips och råd från allmänhet såväl som att hitta hundexpertis som verkligen är erkänd och dokumenterad. Behovet att förtydliga är stort. Vårt mål är att du som hundägare ska veta vem du anlitar!

För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla våra utbildningskriterier, förbinda sig till att följa vår policy och våra medlemsstadgar. Vi begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser. Dessutom har branschorganisationen inblick i verksamheten och kunderna informeras om möjligheten att kontakta oss. God redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar är självklarheter för H-märkta företag.

Genom att vara ett H-märkt företag visar GOOD DOG education att vi står för ett respektfullt förhållningssätt till hund. GOOD DOG education som ett H-märkt företag är intresserad av att fortbilda sig och fokusera på etik, omtanke, individanpassade lösningar och kompetens. Dessutom står H-märkningen för att att GOOD DOG education är trygg nog att låta oss granskas.

GOOD DOG education

Hundinstruktör Sofia Olsson med hundkurser i Halmstad.
Företaget är registrerat för F-skatt och moms.

Belöningsbaserade hundkurser i Halmstad

Kurserna baseras på moderna och belöningsbaserade metoder.
Du kan välja att gå hundkurser och privatlektioner i vardagsträning,
nose work, belöningsutveckling, lydnad och personspår mot tävling.